Opstaldning

Vi tilbyder naturligvis også opstaldning til udefra kommende heste.
Hestene/ponyerne trækkes på fold hver dag i vintermånederne omkring kl. 8. Om eftermiddagen er det ejeren selv der skal sørger for indtagning. Der fodres to gange om dagen med et godt fuldfoder, der fodres med hø to gange om dagen, der strøes om morgenen og der muges ud efter behov, ca. hver anden måned.
Ved opstaldning bliver der oprettet en kontrakt ml. lejer og udlejer, med en opsigelse fra begge parter.
Der kan opsiges fra den 1 til den 1 eller fra den 15 til den 15 i hver måned. Så der er en måneds opsigelse.
Om vinteren går hestene/ponyerne på vinterfolde hvor de bliver delt op i hopper og valakker.
Der vil året rundt være adang til slikkesten på foldene.
Tryk på undermenuen “opstaldere” for at se hvem der har deres hest opstaldet på Stald Sakstrup.

  • 1. Opstaldning er fra den 1.i måneden
  • 2. Hestene kommer på fold hver dag, ønsker man at hesten skal blive inde en dag, tages grimen af.
  • 3. Om sommeren det vil sige fra 30.Maj til 1. Okt.står hesten på sommerfold ( græsfold) I vinterperioden ca. 1-11 til 30-5 går hestene på vinterfolde, det tilstræbes at hesten/ ponyerne deles på folde i hopper og vallaker.
  • 4. Der fodres to gange omdagen med et fuldfoder fra Kristinedal, der kan aftales at TC. udfodrer et fodertilskud eller mineral / vitamin, som lejer selv betaler.Der vil være sliksten til rådighed på folden året rundt , derfor må der ikke opsættes sliksten i boksen , da salten i slikstenen vil tære galvaniseringen i boksen.
    TC. Sørger for strøning af boks hver dag, hesten står på dybstrøelse og der muges ud efter behov CA. hver anden mdr.
  • 5. Betaling for opstaldning betales forud efter regning og udgør 1440,00 kr.+ moms i alt 1800,00 kr.for hest og 1200,00 kr. + moms i alt 1500,00 kr for pony.Ved hest nr. 2 og efter følgende heste/ponyer gives 10 % rabat.Hvis ikke indbetalingen er sket senest den 10 i hver måned tillægges der automatisk 100,00 kr. på næste regning.
  • 6. Der følges de ordensregler som er på Stald Sakstrup.
  • 7. Opsigelse kan ske fra begge parter med mindst een måneds varsel, der kan opsiges den 1. og den 15. i en måned.Halkort: Ryttere som ikke er opstaldet på Stald Sakstrup kan bruge vores facilliteter uden for undervisningen (dette gælder også privat undervisning) mod at købe halkort a`200 kr. pr. måned. Når der købes for tre mdr. af gangen gives der 10 %rabat, henvendelse skal ske til Torben.I sommertiden vil der være mulighed for at komme på større græsfolde.